Stornopodmínky a stornopoplatky

 

V případě, že zákazník zruší nebo sníží objednanou kapacitu o více než 25%:

  • později než 20 dnů před příjezdem, stornopoplatek činní polovinu ceny ubytování za první den pobytu.
  • později než 15 dnů před příjezdem, stornopoplatek – ve výši ceny ubytování za první den pobytu.
  • později než 7 dnů před příjezdem, stornopoplatek – ve výši ceny poloviny objednaného ubytování
  • později než 1 den před příjezdem, stornopoplatek – ve výši objednaného ubytování a ceny stravování celého pobytu.

V případě nedojezdu nebo storna z vyšší moci nesou obě strany ztrátu rovným dílem.

 

  • Kapacita a rozsah služeb se řídí potvrzenou objednávkou ze strany hotelu Sport***